الکتروفورز

 

                                                                                   Image result for ‫پاور الکتروفورز‬‎

 

 

 

از مهم ترین خواصی که مولکول های بیولوژیک دارا می باشند، بار خالص انها می باشد. با استفاده از همین مشخصه محققین ازمون های زیادی را طراحی کرده اند. با اعمال میدان الکتریکی خارجی این مولکول های باردار تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. دستگاه پاور سوپلای الکتروفورز قادر است با اعمال ولتاژ و جریان بر روی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک انها را در محلول به حرکت در آورد. محققین بخش تحقیق و توسعه دنا ژن تجهیز با الگو گرفتن از بهترین مدل های پاور سوپلای الکتروفورز دنیا توانسته اند دستگاه پاور سوپلای مدل DGT-Universal .مخصوص ازمایشگاه های بیولوژی مولکولی و تشخیص طبی را به بهترین نحو طراحی و تهیه نماید DGT-Universal power supply با استفاده تکنولوژی سوئیچ مد (switch mode) موجب کاهش چشمگیر اندازه، وزن و تعداد برد الکترونیک و همچنین افزایش دقت ولتاژی و افزایش پایداری دستگاه شده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید